Úvod » Dovednost » Alkoholová karetní hra LÓRA
Karetní hra Lóra

Alkoholová karetní hra LÓRA

Dnes tu máme něco pro milovníky karetních her. Klidně se vsadíme, že tuto hru hodně z vás nikdy nehrálo, což je škoda. Když do této hry zapojíme alkoholový prvek hru si 100% oblíbíte.

Na úvod musíme zdůraznit, že karetní hra lóra je ze Středočeského města Kladno, kde je pravděpodobně největší počet hráčů této hry na zeměkouli. Kde a kdy lóra vznikla Vám nepovíme. Říká se že ji vymysleli dělníci na Poldovce, nebo že ji na Kladno přinesli za okupace němečtí vojáci.

Lóra zajisté zpestří každou letní pohodu na chatě, chalupě, vodácké výpravě, nebo i dlouhý zimní večer. Samozřejmě nesmíme zapomenout na její tradiční místo a tím je hospoda, kde se houfně lóra hraje a také se v ní pořádají její mistrovství.

Za námět na tuto hru děkujeme Pepovi a také stránkám PETASITES za sepsání zevrubných pravidel.

Základní popis

 • počet hráčů: 4
 • hrací karty: nejlépe mariášové, nebo 32 karet klasických (7,8,9,10,Spodek (J), Filek (Q); Král (K), Eso (A)
 • cíl hry: získat co nejméně bodů během dílčích her a tak vyhrát
 • po celou hru se pije pivo
 • za každý trestný bod náleží hráči vypít lok piva
 • za tzv. „renonc“ náleží hráči, který renonc způsobil vypít celý půlitr piva na ex
 • hrají se celkem čtyři hry (tálie) složené s 8 dílčích her
 • závazné pořadí dílčích her je:
 1. červené
 2. filky
 3. první poslední (též pr-po)
 4. všechny
 5. červený král (též bedrník)
 6. kvarty
 7. desítky
 8. maturita

Pravidla dílčích her

ČERVENÉ

Cílem je nezískat do svého zdvihu žádnou kartu červené barvy, protože za každou je hráči připsán jeden trestný bod. Ve hře “červené” je nezbytné dodržovat pravidlo “přednostního vynesení nečervených barev”, podle kterého lze kartu červené barvy vynést teprve tehdy, nemáme-li v ruce kartu jiné barvy. Zbavit se červené přihozením do zdvihu (“odmazat ji”) v případě, že byla nesena karta barvy, kterou nemáme v ruce, je naopak povoleno. Jako herní chyba (“renonc – trestá se vypitím celého piva na ex”) je trestáno osmi trestnými body, zjistí-li hráči porušení pravidla přednostního nesení nečervených barev.

FILKY

Cílem je nezískat do svého zdvihu žádného filka. Každý filek se trestá dvěma trestnými body. V této hře neplatí pravidlo přednostního výnosu nečervených barev. Pozn.: Hráč, který obdržel v dílčí hře „filky“ všechny čtyři filky, musí obdržet trest v podobě 3 panáků jenž protihráči vyberou (každý protihráč vybere jeden panák).

PRVNÍ – POSLEDNÍ  (“PR – PO”)

Cílem je nezískat ani první, ani poslední zdvih. Každý z těchto zdvihů je trestán čtyřmi trestnými body. Hraje se jako hra předešlá, tj. bez pravidla přednostního výnosu nečervených barev.

VŠECHNY

Cílem je získat co nejméně zdvihů. Každý uhraný zdvih je trestán jedním trestným bodem. Hra se hraje bez pravidla přednostního výnosu nečervených barev.

ČERVENÝ  KRÁL  (“BEDRNÍK”)

Cílem je nedostat do zdvihu červeného krále, za kterého se uděluje osm trestných bodů (ty jsou v protokolu zpravidla zakroužkovány). Hra se hraje podobně jako “červené”, tj. včetně pravidla o přednostním výnosu nečervených barev. Vhození červeného krále (“bedrníka”) do prvního zdvihu pravidla přímo nezakazují, ale je to považováno za nesportovní gesto (potrestejte-fantazii necháme na Vás). Po vhození „BEDRNÍKA“ do zdvihu položí všichni karty na stůl lícem vzhůru.

KVARTY

Cílem hry je zbavit se maximálního možného počtu karet, protože za každý list, který zůstane hráči po skončení hry, se připisuje jeden trestný bod. Hráči se snaží z karet, které mají v ruce, vytvořit tzv. “kvartu”, tj. sekvenci 4 za sebou jdoucích hodnot téže barvy (např. 7,8,9,10 nebo 9,10,S,F). Pokud se hráči, který je na výnosu, podaří vytvořit takovou úplnou sekvenci, vyloží ji na stůl (k nahlédnutí ostatním hráčům) a pak ji odloží do paklu svých odehraných karet. V tomto případě pokračuje dalším pokusem o vytvoření nové kvarty. Nemůže-li vytvořit kvartu úplnou, vynese karty v neúplné sekvenci (např. a) 9,10 nebo b) 8,S). Každý hráč, který může k této neúplné sekvenci doplnit kartu nebo více karet ve směru nahoru od nejnižší vyložené karty (podle hodnot) až do úplné kvarty, tak musí učinit (v našich případech: a) budou doplněny karty S,F; b) budou doplněny karty 9,10). Ten hráč, který do takto vytvořené kvarty přiložil kartu nejvyšší hodnoty, pokračuje ve hře.

Odloží uhranou kvartu do paklu svých odehraných karet a z karet v ruce se znovu pokouší vytvořit novou kvartu. Neúplnou  kvartou je každá neúplná sekvence, k níž směrem nahoru již nelze přikládat, protože příslušné karty, které by připadaly v úvahu, jsou odehrané. Hráč, který vynesl takovou neúplnou kvartu, ji ukáže spoluhráčům a pak ji odloží do paklu odehraných karet (říká se, že jí “odfouká”). Po “odfučení” neúplné kvarty pokračuje ve hře. Naproti tomu za úplnou kvartu se považují jedna, dvě nebo tři karty uzavírající sled hodnot příslušné barvy, tzn. Filka,Král, Eso nebo Král, Eso eventuelně i samotné E. Taková kvarta ale nesmí být vynesena na samém začátku hry. (První hraná kvarta po rozdání karet tedy musí být složena ze 4 karet a nemůže-li ji vynášející hráč vytvořit z vlastních karet, musí vynést jednu, dvě nebo tři karty a přenechat dokončení kvarty spoluhráčům). Výjimkou jsou pouze velmi řídké případy tzv. “divoké karty”, nebo dokonce “královské karty”.

“Divoká karta” – hráč nemá nižší kartu než filek, tedy nemůže vynést do čtyř karet!

První výnos musí začít skupinou karet od filka. Další výnosy jsou libovolné.

“Královská kvarta” – speciální případ “divoké karty”, která může umožnit přikládání karet od ostatních hráčů, ale vynášející hráč je stále na výnosu a vítězí. (Př. : a) F,E-F,E-K,E-K,E, b) F,K,E-F,K,E-K,E)

Na poslední (samostatně vynesenou) kartu se nepřikládá.

Herní chybou (“renoncem”) v kvartách je doplnění nesprávné karty do kvarty, chybné hlášení divoké karty a vynesení nesprávné kombinace (barevné nebo hodnotové, např.: 10, E. Po doplnění karet mezi 10 a E by pak totiž kvartu tvořilo pět karet a ne, jak je správné, nejvýše čtyři). Za “renonc” se hráči připisuje osm trestných bodů (nezapomínejme také na vypití celého piva tradičně na ex).

DESÍTKY

Cílem této vykládací hry je zbavit se co největšího počtu karet. Za každou kartu, která zůstane hráči po skončení hry “desítky” v ruce, se počítá jeden trestný bod. Vynášející hráč musí vynést a na stůl položit jednu (nebo několik) desítek. K těmto desítkám se pak přikládají karty stejné barvy, a to jak v sestupné, tak ve vzestupné posloupnosti hodnot (až do uzavření úplné sekvence – řady: 7,8,9 ¬ 10 ® S,F,K,E). Každý hráč může přiložit libovolný počet karet k libovolné vynesené řadě (může tak učinit i hráč, který byl první na výnosu), ale vždy v posloupnosti podle návazných hodnot. Další hráč ve hře pokračuje teprve tehdy, když předešlý hráč jasně ohlásí ukončení své hry. Pokud hráči nemohou přiložit kartu do již vyložené řady, mohou vynesením desítky založit řadu novou. Hráč, který nemůže přiložit žádný list do žádné řady a nemá ani desítku pro otevření řady nové, hlásí tzv. “ťuk” . Učiní tak hlasitě, nikoli posuňkem. Zapisovatel zapíše “ťuk” do protokolu o hře tečkou. Po ohlášení “ťuku” pokračuje automaticky ve hře následující hráč. Každý hlášený “ťuk” je po ukončení hry “desítky” považován za jeden trestný bod a spolu s trestnými body za karty zbylé v ruce je připočítán k bodům v protokolu.

Za herní chybu (“renonc”) je považováno přiložení barevně nebo hodnotově nesprávné karty do příslušné řady a nesprávné “ťukání”, kdy hráč měl v ruce kartu, kterou mohl vynést nebo přiložit. “Renonc” ve hře “desítky” se trestá dvanácti trestnými body (a opět vypitím celého piva na ex). Hra je uzavřena hráčem, který se první zbavil všech karet.

MATURITA

Při hře “maturita” volí hráč, který byl v příslušné tálii na výnosu, dílčí hru, která se bude hrát. Může volit z her: “červené”, “filky”, “všechny”, “červený král”, “kvarty” a “desítky”. Hru musí uhrát bez trestného bodu. Pokud obdrží ve zvolené hře jediný trestný bod, hra končí. Maturující hráč si připíše osm trestných bodů (i v případě , udělá-li “renonc” ve hře “desítky”) a maturita se při novém rozdání karet opakuje. Trestné body, které nahráli spoluhráči, se do protokolu nezapisují. Maturita se takto může opakovat nejvýše třikrát. Při třetí opakované maturitě může hráč zvolit kromě výše jmenovaných dílčích her také hru “první – poslední”. Pokud maturující hráč neuhrál ani třetí maturitu, hra i tálie přesto končí.


Co vy na to Kladeňáci? Zkoušeli jste tuto hru? Zanechte komentáře a Vaše připomínky pro ostatní dole, nebo na náš alkohrový facebook.

Mrkněte taky na tohle

ktb-uvod

Alkoholové TGU (turkish get up)

Ve schránce se nám množí dotazy, jak zhubnout a udržet se v kondici pomocí pití alkoholu. …

6 koment

 1. Stále pátráme prostřednictvím našeho Muzea místní historie ve Smržovce, co to je za hru, kterou až do takových 70.let minulého století každou nedělii místní obyvatelé hráli (do 2.svět.války byla Smržovka z 95% německá). Nemohli jsme se dopátrat, protože tady se hra nazývala lórum, takže teď vím, že název na Kladně je lóra a podle mého ji určitě přivezli do Kladna němečtí vojáci.

 2. Kratce po devate hodine se u ctyr stolu ozval pleskot karet a hraci se ponorili do hry. Hralo se celkem pet her, kazda hra mela ctyri kola se sedmi dilcimi hrami a po kazde hre se hraci prostridali. Lora byva nekdy nazyvana jako hra alkoholova, coz hraci ctili a sud piva byl obetovan. Ze to vsak neni podminkou, dokazala jedina zena mezi hraci. Ctyri ovocne caje a krasne sedme misto jsou toho dukazem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.